ZKR: Obchody Święta Niepodległości Polski – Patronat Marszałka Senatu

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

12.11.2016

Pod Patronatem Marszałka Senatu

W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK

238-246 King Street W6 0RF

1.    Godzina 9.00-11.30 Wykłady Mecenas Anny Szeląg z-ca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji (IPN Warszawa) i historyka i publicysty, Prezesa Fundacji „Łączka” Tadeusza Płużańskiego dla młodzieży z polskich szkół sobotnich (prelekcje zamknięte). Sala Multimedialna IV piętro

(możliwość korzystania z bufetu w Posklubie).

2.    11.30-12.30 Obiad zamknięty – „Łowiczanka”

3.    12.45 -13.30 Otwarcie londyńskiej premiery wystawy pt. „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania” przemówienia okolicznościowe – Galeria POSK

4.    13.45-15.30 Wykład Mecenas Anny Szeląg – sala Multimedialna

5.    15.45 – 17.15 Wykład Tadeusza Płużańskiego – sala Multimedialna.

6.    17.30 – 18.00 Pytania od publiczności, rozdanie autografów autorów książek sprzedawanych podczas całego dnia,

7.    Kolacja w Restauracji „Łowiczanka” z udziałem gości p. Szeląg i p. Płużańskiego. Uczestnicy chcący wziąć w niej udział proszeni są o zgłoszenia do Sylwii Kosiec telefonicznie lub smsem pod nr. 07879424592. Koszt £25 od osoby.