OT: OCHRONA TRADYCJI

 Ochrona Tradycji

Jest bardzo ważne ochronić tradycje i je utrzymać, wliczając w to budynki, organizacje i obchody.

Emigracja Niepodległościowa, której centrum była Wielkiej Brytania, zwłaszcza Londyn, założyła dużo ważnych instytucji; trzeba je utrzymać. Niestety są pod atakiem, ponieważ PRL gen. Kiszczak dał rozkaz, aby wszystkie takie instytucje zniszczyć albo od zewnątrz albo od środka.

PROGRAM dla POSK-u

Szanowni Państwo!
Kandydując na Prezesa POSK-u, przedstawiam główne punkty mojego programu:
1 – Wprowadzić Nową Polonię, aby ożywić POSK
2 – Lustracje, aby oczyścić POSK
3 – Sprawdzić kontrakty, aby uratować POSK
4 – Wdrożyć Nowy Statut utrzymując Komisję Rewizyjną, aby zabezpieczyć POSK.
Więcej informacji poniżej. 

Z poważaniem
dr Marek Laskiewicz

Musimy uznać, że przyszłość zależy od Nowej Polonii, ponieważ zbyt mało ze Starej Polonii, zwłaszcza jej potomkowie, biora udział w społeczeństwie. A Nowa Polonia czuje się odepchana od obecnego POSK-u, więc trzeba wymienić Zarząd.

Jest skandal, że są znani komuniści nadal w strukturach organizacji społecznych. Ponadto są inni, którzy powinni udowodnić, że nie są komunistami, ponieważ imie i nazwisko jak ich jest na liście Wildsteina.

Niektóre kontrakty są za wysokie, a inne były dane do firm niepewnych.

Nie jest do pomyślenia, żeby POSK działał bez jakiekolwiek kontroli finansowej. Rada nie spełnia takiej funkcji. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie funkcjonuje, to trzeba wymienić Przewodniczącego, a nie ją zlikwidować. 

W dodatku są inne punkty:

– powinno być pomocne polskie tłumaczenie Statutu 

 

KONEICZNA LUSTRACJA

List opublikowany w Dzienniku Polski, 19.IX.2014, str.4

Szanowny Panie Redaktorze,

 

Trzecia Światowa Wojna prawdopodobnie teraz nadchodzi, o czym ostrzegałem w moich książkach od 1990 r., i ostatnio ponownie opublikowalem to w "Russia WW3?", ISBN 978 1 871771 95 4, którą przedstawię na moim wykładzie na ten temat w POSK-u, w Sali Prób, 25 września o 18.30.

 

Ma to jeden poważny skutek dla organizacji społecznych, zwłaszcza dla POSK-u, bo jest bardzo ważną instytucją polonijną w Londynie. Ponieważ to będzie wojna z Rosją, jest ponad wszystkim konieczne, żeby każda taka organizacja wprowadziła lustracje w swoich szeregach. Ponadto proszę każdego, kogo imię i nazwisko jest takie samo jak niektóre widniejące na liście Wildsteina z prośba, aby się zwrócili dobrowolnie do IPN-u podając imię (lub imiona, jeśli posiadają dwa czy więcej) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia, żeby wyjaśnić tę sytuację. Potem każdy, kto otrzyma list z IPN-u potwierdzający, że nie jest tą samą osobą, i która ma takie same dane co widnieją u niego w paszporcie, możemy wtedy publicznie oczyścić z jakichkolwiek zarzutów.

 

Natomiast proszę uprzejmie, aby taka osoba, która była kolaborantem, np. TW, by z własnej woli zrezygnowała z działalności w organizacji dla dobrego imienia tejże organizacji, społeczeństwa polskiego, Polski jak też Wielkiej Bryranii. A jeżeli tego nie zechce zrobić, to proszę, żeby sama organizacja tę osobę zdymisjonowała.

 

Z poważaniem

dr Marek Laskiewicz