OA: ORGANIZACJA ARTYSTYCZNA

Organizacja Artystyczna organizuje artystyczne wystawy.

 

Adres – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL.

Planowane:

– w czerwcu Koncert

Już było:

– w grudniu Koncert: U Mizia J Kohut: Telegram

– 1 września Magda Piskorczyk wieczór jazzowy (zob. osobną stronę)

– w sierpniu Olympics Concert – POSK

– 6 lipca Marlena Zynger wieczór poetycki (zob. osobną stronę)

– 29 stycznia Maciej Pysz, Monika Lydke i wiele innych szanowanych i znanych muzyków w koncercie,  i fotografie Krystiana Daty w Proud Gallery na Camden Town (zob. osobną stronę)

 

 

PWWB Logo