ZKR – Credo

Credo Związku Kombatantów i Rodzin

ZKR jest przekształceniem SPK zbazowanym na jego tradycjach, zwłaszcza statutem 2006 r; ponadto jest ulepszeniem, ponieważ było czas na zmiany. Więc ZKR jest kontynuacją SPK i jest gotów współpracować z wszystkimi innymi organizacjami kombatantów, które zostaną lub powstaną w przyszłości. Będzie działać społecznie, socjalnie, edukacyjnie i opiekuńcze jak były SPK WB; ponadto będzie wpuszczało członków od nowej polonii, zwłaszcza zołnierzów, którzy walczyli po drugiej wojnie światowej, np. Afghanistanu i Iraku oraz prazować w sprawach militarnych.

Toteż polonijne organizacje jakoś przetrzymają ten trudny czas.