PANO Smoleńsk House of Commons I

Konferencja dotycząca katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku                   pt. “Smoleńsk wówczas i dziś

Szanowni Państwo!

 

W dniu 2 czerwca 2017 roku w Thames Pavilion w House of Commons, w Londyńskim Palace of Westminster, odbędzie się konferencja na temat katastrofy polskiego samolotu  rządowego w Smoleńsku. Głównym organizatorem oraz przewodniczącym spotkania jest Dr Marek Laskiewicz, lider PWWB na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii, syn polskiego oficera, badacz, autor wielu publikacji historycznych, między innymi książki pt. "Smolensk Air Crash 10-4-10, official facts, scientific analysis", której analiza zostanie przybliżona podczas konferencji. Książka ta została zdeponowana  w Bibliotece Brytyjskiej, Bibliotece Narodowej i Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz została przedłożona do wglądu w periodyku Aerospace wydana przez Royal Aeronautical Society.

Dr Marek Laskiewicz swoją tezę na temat katastrofy przedstawił również podczas licznych prelekcji w Warszawie, Krakowie oraz Londynie. Wyniki podsumowujące badania zostały opublikowane na łamach periodyków brytyjskich, między innymi w The Times i The Economist oraz specjalistycznej prasie polskiej. 

Gościem specjalnym konferencji jest David Gleave, inżynier lądowy i budownictwa na Uniwersytecie w Loughborough, specjalista badający wypadki lotnicze, niezależny badacz między innymi katastrofy lotniczej w Malezji.

Dr Marek Laskiewicz urodził się i kształcił w Wielkiej Brytanii; ukończył z tytułem Doktora Londyńskiego Uniwersytetu, Queen Mary College. Legitymuje się również tytułem Inżyniera jak i jest z powołania oraz zaangażowania zagorzałym członkiem Royal Aeronautical Society.

Konferencja Naukowa

Podczas konferencji Dr Marek Laskiewicz zaprezentuje swoją analizę na temat katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W ramach spotkania zostaną zreferowane wyniki badan naukowych, które odbędą się podczas wykładów oraz prezentacji. 

Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku – podczas ktorej zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sil Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej a także załoga samolotu  – nie została dotychczas należycie zbadana. 

Oficjalne wyjaśnienie tego zdarzenia zostało  opublikowane 12 stycznia 2011 roku przez MAK jak i według tego raportu bezpośrednią przyczyną katastrofy był brak decyzji załogi o udaniu się na zapasowe miejsce lądowania jak i zejście poniżej minimalnej wysokości nalotu pomimo ostrzeżeń systemu TAWS. Twierdzono również o obecności w kokpicie maszyny dowódcy Sił Powietrznych RP, który mógł wywierać presję psychiczną na pilotów odnośnie decyzji lądowania w złych warunkach atmosferycznych.

Po rozpoczęciu śledztwa pojawiły się krytyczne głosy, że rząd polski wyraził zgodę na badanie katastrofy przez stronę rosyjską na podstawie Konwencji Chicagowskiej z 1944 roku o lotnictwie cywilnym, a nie wspólnie przez właściwe organy polskie oraz międzynarodową komisję. 

W 2011 roku poinformowano, że polscy śledczy zakończyli badanie katastrofy samolotu, biorąc pod uwagę zamach, nie znajdując jednak na niego dowodów. Również petycja Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, skierowana do Parlamentu Europejskiego, w 2012 roku została przyjęta odmowną decyzją. Wszelkie dotychczasowe badania polskich naukowców – a wśród nich Posłowie i Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy utworzyli Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. i którego do dzisiejszego dnia przewodniczącym jest Antonii Macierewicz – nie wyjaśniły dotychczas przyczyn katastrofy, pomimo najszerszego poparcia profesorów i doktorów habilitowanych z zakresu nauk technicznych i ścisłych w celu intensyfikacji badania tej katastrofy. 

Na podstawie opinii Dr Marka Laskiewicza, śledztwo w tej sprawie powinno być prowadzone jawnie, gdyż jego utajnienie doprowadziło do powstania wiele sprzecznych hipotez dotyczących tej katastrofy. Klucz i nowy aspekt pracy nad tym zagadnieniem, przeprowadzony przez Doktora to analiza, która oparta jest wyłącznie na oficjalnych faktach podanych przez Rosjan w raporcie MAK. Polskie wnioski dochodzenia nie zostały w niej wykorzystane. Równiez istotny jest fakt, że synteza zawarta w książce ma charakter czysto naukowy, więc jest sporządzona w formie raportu dotyczącego katastrofy lotniczej. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia na adres marek.laskiewicz@pwwb.co.uk 

Termin: 2 czerwca b.r. godz. 18.30-22.30,

Adres: Thames Pavilion w House of Commons, London SW1A 0AA