PANO: Anna Walentynowicz

OBCHODY ROKU ANNY WALENTYNOWICZ 2019                                                                               

POLSKA WSPÓLNOTA w WIELKIEJ BRYTANII

PRZYSTANEK HISTORIA IPN LONDYN 

Obchody Roku Anny Walentynowicz 2019 Sala Łowiczanka w POSK-u 

Zapraszamy na Wydarzenie w niedzielę 14 kwietnia 2019 w godz. 12.00-18.00

Rok Anny Walentynowicz został ustanowiony w 2018 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

Określenie Wydarzenia

PWWB [Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii] – Przystanek Historia IPN Londyn zaprasza na „Obchody Roku Anny Walentynowicz”  w niedzielę 14 kwietnia w Sali Bankietowej, Łowiczanka, 238-246 King Street, London W6 0RF.

Szczegóły Wydarzenia

1) Wystawa jest dostępna pomiędzy 12.00-18.00; nie zamyka się podczas trwania wykładów

2) Wystawa jest po polsku i po angielsku, jak też plakat oraz wykład i oprowadzenie pomiędzy 15.00-16.00 jest po angielsku, więc można zaprosić znajomych, którzy słabo lub w ogóle nie mówią po polsku; angielski harmonogram jest poniżej polskiego

3) Restauracja jest dostępna podczas całego Wydarzenia

4) Poczęstunek podczas Wydarzenia. 

Harmonogram

12.00 Otwarcie Wydarzenia, dr Marek Laskiewicz, Prezes PWWB

12.10 Laudacja „Anna Walentynowicz”, p. Sylwia Kosiec, Wiceprezes PWWB

12.30 Prelekcja „Moje Spotkania z Anną Walentynowicz” opowie dr Laskiewicz

12.45 Oprowadzenie Wystawy po polsku, dr Laskiewicz

13.00 Wykład pt. „Anna Walentynowicz, Solidarność, Katyń, Smoleńsk”, dr Laskiewicz 

13.30 Pytania i odpowiedzi

13.45 Oprowadzenie  Wystawy po polsku, dr Laskiewicz

14.00 Film pt. „Anna Walentynowicz”, film dok. część I, Arkadiusz Kazański (25 min).

14.45 Oprowadzenie  Wystawy po polsku, dr Laskiewicz

15.00 Wykład po ang. pt. „Anna Walentynowicz, Solidarity, Katyn, Smolensk”, dr Laskiewicz

15.30 Pytania i dyskusja po angielsku

15.45 Oprowadzenie  Wystawy po angielsku, dr Laskiewicz

16.00 Oprowadzenie  Wystawy po polsku, dr Laskiewicz

16.15 Film pt. „Anna Walentynowicz”, film dok. -wywiad, część II – sylwetka, też o spotkaniu z Papieżem.

17.00 Dyskusja

17.30 Oprowadzenie  Wystawy po polsku, dr Laskiewicz

17.45 Zamknięcie Wydarzenia, p. Kosiec

18.00 Kolacja – można się dołączyć; zgłoszenia do p. Kosiec, email: srkosiec@googlemail.com                                                                      

Anna Walentynowicz Commemoration Year

You are invited to this event on the 14th of April in the year established by the Polish Parliament to commemorate Anna Walentynowicz, who was the heroine and cause célèbre of the Gdansk Lenin Shipyard Strike in August 1980 that gave rise to the famous Solidarity Trade Union.

Event Description

PWWB [Polish Association in Great Britain] – IPN UK History Station invites you to a commemoration of Anna Walentynowicz Year at the Banquet Hall in Lowiczanka, 238-246 King Street, London W6 0RF between 3-4pm on Sunday 14th April 2019.

Event Details

1) The Exhibition is open for viewing between 12pm and 6pm; it does not close during a lecture and can be viewed during the film.

2) The Exhibition is in English and Polish.

3) Lunch is available at the Restaurant.

Timetable

3.00 Lecture entitled ”Anna Walentynowicz, Solidarity, Katyn, Smolensk”, Dr Laskiewicz, Head, PWWB, who met Anna Walentynowicz several times

3.30 Questions and Discussion

3.45 Exhibition Tour in English, Dr Laskiewicz

6.00 Dinner – if you want to participate, please contact Dr Laskiewicz marek.laskiewicz@pwwb.co.uk