ZKR – Akt Założycielski

Akt Założycielski

Organizacji "Związek Kombatantów i Rodzin" – ZKR

 

Dnia drugiego kwietnia roku dwutysięcznego trzynastego (2.IV.2013) w Londynie został podpisany Akt Założycielski Organizacji "Związek Kombatantów i Rodzin" – ZKR.

 

Ustanowienie Organizacji

 

1 Stawiający, zwany dalej "Założycielem", oświadcza, że ustanawia organizację pod nazwą "Związek Kombatantów i Rodzin", zwana dalej ZKR, która działać będzie na terenie Wielkiej Brytanii a także Polski i innych krajów. ZKR jest oddziałem Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii, czyi PWWB.

 

2 Cele ZKR są:

A Prowadzenie organizacji kombatantów;

B Pracowanie w sprawach militarnych;

C Dzałanie wyłącznie społecznie, więc nie prowadzi działalności gospodarczej, i nie ma obowiązku materialnego wspierania członków.

 

3 Siedzibą ZKR jest Londyn.

 

4 Realizacja celów wybranych przez ZKR zajmują się Zarżąd i Członkowie. Działalność swoją opiera na ich pracy społecznej.

 

5 ZKR ne posiada funduszu założycielskiego; źródłami powstania majątku ZKR są dotacja, darowizny, zapisy i spadki. PWWB wspomaga finansowo ZKR

 

6 Wypisy Aktu należą Zarządu ZKR.

 

Statut Organizacji

 

7 Wszelkie przepisy działania regulowane są Statutem ZKR.

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.