WPWB: WOLNI POLACY W WB

WPWB

The Union of Free Poles in Great Britain was set up informally after the Smolensk Air Crash on 10th April 2010. It was formalised on the 26th January 2013 and currently (April 2013) has roughly 100 members.

Head: Dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Address – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335 Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk  

Witamy w WPWB

Organizacja Wolni Polacy w Wielkiej Brytanii, czyli WPWB, powstała nieformalnie po katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, gdzie zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 innych ludzi, i to pomiędzy innemi przez to Polska została krajem bez samodzielnej przyszłości. WPWB została powołana w celu przeprowadzania akcji politycznych; od samego początku była oddziałem Polskiej Wspónoty w Wielkiej Brytanii, czyli PWWB.

W 2013 r. zdecydowano sformalizować WPWB w sposób szybki, bezpieczny i skuteczny tak, żeby stała się osobną organizacją, ale nie odłączoną od PWWB, aby nikt nie mógł jej łatwo zamknąć. Data założenia była 26 styczna 2013 r., czyli 50-ta rocznica Powstania Styczniowego; dziś (kwiecień 2013) ma około 100 członków,  

Prezes: dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Adres – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335 Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk

Wiceprezes: Sylwia Kosiec, tel: 07879424592, email: srkosiec@pwwb.co.uk


 

 

 

PWWB Logo