ZKR: ZWIĄZEK KOMBATANTÓW I RODZIN

Związek Kombatantów i Rodzin

Dr Marek Laskiewicz był Sekretarzem SPK Koła nr 30 w latach 2009-2013 i potem założycielem i Prezesem SPK Koła nr 708.  Wtedy zainicjatowałem próbę uratowania SPK WB, i został Sekretarzem nowego SPK WB w lipcu 2012 r. na zebraniu w Leicester.  Jednak obecne SPK WB się zamknęło 31 marca 2013, i nowe SPK WB nic nie robił, a czas leciał.
Więc w poniedziałek 25 marca zrezygnował ze stanowiska Sekretarza nowego SPK WB twierdząc, że jest przede wszystkim brak formalności i działania. Niemniej w dalszym ciągu popierał nowe SPK WB i miał nadzieję, że wygra sprawę sadową.
Zatem założył nową organizację kombatancką: ZKR, czyli Związek Kombatantów i Rodzin. Ona formalnie powstała 2 kwietnia 2013 r. Jest zbazowany na tradycjach SPK WB, które niestety zamknęło się 31 marca br.; jednak też będzie ulepszeniem poprzedniego, ponieważ ostatnio zmiany były potrzebne. Więc jest organizacją, która przyjmuje wszystkich kombatantów, którzy walczyli dla Polski podczas drugiej światowej wojny jak także potem, i też ich rodzin.
Toteż jest conajmniej jedna kombatancka organizacja; to jest ważne, ponieważ zamknięcie obecnego SPK WB było tragedią dla społeczeństwa, oraz nie było widoczne, czy nowy SPK WB kiedykolwiek formalnie zostanie uznane pod nazwą Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

Więc ZKR jest kontynuacją SPK i jest gotów współpracować z wszystkimi innymi organizacjami kombatantów, które zostaną lub powstaną w przyszłości; ponadto każdy członek SPK i każde Koło SPK WB może się dołączyć do ZKR pod tym samym numerem. Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć, to proszę o skontaktowanie się z Sekretarzem Sylwia Kosiec, Organizator Imprez Okolicznościowych, tel 07879424592, adres emailowy srkosiec@pwwb.co.uk.  

dr Marek Laskiewicz
Prezes, ZKR

Adres – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL.