WPWB – Akt Założycielski

 Akt Założycielski

Organizacji "Wolni Polacy w Wielkiej Brytanii" – WPWB

 

Dnia dwudziestegoszóstego stycznia roku dwutysięcznego trzynastego (26.I.2013) w Londynie został podpisany Akt Założycielski Organizacji "Wolni Polacy w Wielkiej Brytanii" – WPWB.

 

Ustanowienie Organizacji

 

1 Stawiający, zwany dalej "Założycielem", oświadcza, że ustanawia organizację pod nazwą "Wolni Polacy w Wielkiej Brytanii", zwana dalej WPWB, która działać będzie na terenie Wielkiej Brytanii a także Polski i innych krajów. WPWB jest oddziałem Polskiej Wspólnoty w Wielkiej Brytanii, czyi PWWB.

 

2 Cele WPWB są:

A Prowadzenie akcji politycznych, których celem jest zbudowanie wizerunku Polski i Polaków w jak najlepszym, prawdziwym świetle;

B Pracowanie po środku spektrumu politycznego, ponieważ nie jest ani z lewicy, ani z prawicy, więc nie popiera ani komunistów, ani faszytów;

C Dzałanie wyłącznie politycznie, więc nie prowadzi działalności gospodarczej, i nie ma obowiązku materialnego wspierania członków.

 

3 Siedzibą WPWB jest Londyn.

 

4 Realizacja celów wybranych przez WPWB zajmują się Zarżąd i Członkowie. Działalność swoją opiera na ich pracy społecznej.

 

5 WPWB ne posiada funduszu założycielskiego; źródłami powstania majątku WPWB są dotacja, darowizny, zapisy i spadki. PWWB wspomaga finansowo WPWB.

 

6 Wypisy Aktu należą Zarządu WPWB.

 

Statut Organizacji

 

7 Wszelkie przepisy działania regulowane są Statutem WPWB.

 

Akt ten zostal odczytany, przyjęty i podpisany.