PANO: POLSKA AKADEMIA NAUKOWA NA OBCZYŹNIE

The Polish Academy Abroad

PANO, the Polish Academy Abroad, has been informally in existence since 2004 when Dr Marek Laskiewicz gave his first lecture about Lech Wałesa, though he had been writing on Polish and British academic topics before since the 1980s.  It currently (April 2013) has roughly 10 members. 

Head: Dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Address – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335 Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk

 

Witamy w PANO

PANO, czyli Polska Akademia Naukowa na Obczyźnie, działa nieformalnie od 2004 r., kiedy dr Marek Laskiewicz dał pierwszy wykład o Lechu Wałesie, chociaż już od latach osiemdziesiątych pisał o polskich i brytyjskich akademicznych tematach. Obecnie ma około 10 członków.

Prezes: Dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Adres – Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335 Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk

 

PWWB Logo