OA – Olympics Concert – POSK

 

Koncert współorganizowany przez PWWB.  Zapraszamy.  Proszę zob. Facebook PWWB adres, KSK stronę.