Koncerty Muzyczne – Music Concerts

PROUD GALLERY

 

On the 29nd January 2012 in Proud Gallery there will be an Exhibition of Photographs by Krystian Data with 2 Jazz Concerts and a Fashion Show inspired by this. He has captured 22 instrumentalists and singers in his photography sessions (Music Portrait Personality) – and they will now take part in this jazz jam at the Proud Gallery. The Jazz Concerts are by Monika Lidka and her group followed by Maciej Pysz an his group. During this Concert there will be a Fashion Show by the talented Polish designer Diana Piatek who inspired by the Exhibition, Jazz and Proud Gallery, will present her latest collection. 
 
Free Entrance. South Section. Doors Open at 6pm
 
22 stycznia 2012 roku w Proud Gallery wystawa fotograficzna Krystiana Daty z umiejętnie dobraną do klimatu prac muzyka ilustracyjną oraz pokazem mody. Krystian Data uwiecznil podczas wielodniowej sesji fotograficznej (Music Portret Personality) dwudziestu dwóch instrumentalistów i wokalistów, których zostało zaproszonych do wzięcia udziału w jam session, które wyznaczono na 22 stycznia 2012 roku w Proud Gallery. Podczas wystawy zaplanowano pokaz mody utalentowanej Polskiej projektantki Diany Piatek, ktora zainspirowana klimatem miejsca, jakim jest Proud Gallery oraz jazzem, zaprezentuje poprzez performance swoje kolekcje.

Wstęp wolny. Połódniowa Galeria. Od 18.00. 

 

CLASSICAL AND POPULAR MUSIC

From The Beatles To Schubert

and many more composers in a unique atmosphere of joy in a musical journey presented by

 Dr Marek Laskiewicz

performed by

 

The Mesmerize Duo

Chromatic Harmonica – Eva Phoenix

Guitar- Jurand Jakub Zygadlo

30th April 2011

7pm

White Eagle Club, 211 Balham High Road, London SW17 7BQ

Tickets £5 Adults £1 Children

MEDIA PATRON: LONDYNEK.NET

Programme

The Beatles   Medley  

L.Bonfa          Black Orpheus                  

A.Lauro         Valse Venezolano

Anonimus      Romance

G.Sanz           Espagnoletas

King Henry VIII      Green Sleeves

J. Pernanbuco Sound of Bells

M. Linemann  Murmures (Whisperings)

F. Tarrega      Lagrima (Preludio), Adelita (Mazurka), Marietta (Mazurka)

                        Capricho Arabe

                       Memories of Alhambra

I. Albeniz      Asturias

 Interval

E. Tosseli               Serenade

A. Rubinstein          Melodie in F

J. Haykens              Serenade

G. Puccini               O Mio Babbino Caro

G.Haendel              Rinaldo

L. Boccerini            Menuet

 

M. Jarre                  Laryssa

F. Schubert             Lullaby

H. Mancini               The Pink Panther Theme

E. de Curtis             Torna a Sorrento

 

Jurand Jakub Zygadlo is a guitarist and a music teacher specializing in Spanish and South American repertoire.
He developed his guitar skills under the guidance of Prof. Alina Gruszka and Tomasz Spalinski at Karol Szymanowski University of Music in Katowice and Adam Zalas and Czeslaw Drozdziewicz at Frederic Chopin College of Music in Nowy Sacz.
He participated in masterclasses by such luminaries as Carlo Marchione (Italy), Jorge Morel (Argentina), József Eötvös (Hungary).
He Performed in Poland, Germany, Hungary and United Kingdom and also reordered for Polish National Radio and TV.
In 2004 co- founder of Guitar Workshop in Raciborz. In 2006- 2007 co- founder and teacher at Private School of Music in Myslowice. In 2008- 2009 co- founder and teacher at Hackney Wick Conservatory of Music & Performing Arts in London.
Since 2010 employed as a guitar teacher in Westminster Music Service in London.
 
Jurand Jakub Zygadlo jest gitarzysta i pedagogiem specjalizującym się w repertuarze hiszpańskim i latynoamerykańskim.
Swoja grę rozwijał pod kierunkiem prof. Aliny Gruszki i Tomasza Spalińskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach, a wcześniej u Adama Zalasa i Czesława Drozdziewicza i Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina.
Uczestniczył ponadto w kursach mistrzowskich prowadzonych przez znanych wirtuozów gitary: Carlo Marchione (Włochy), Jorge Morel (Argentyna), József Eötvös (Węgry).
Koncertował w Polsce, Niemczech, Węgrzech i w Wielkiej Brytanii ora nagrywał dla Polskiego Radia i Telewizji.
W 2004 roku współzałożyciel Warsztatów Gitarowych w Raciborzu.
W latach 2006- 2007 współzałożyciel i nauczyciel w Prywatnej Szkole Muzycznej w Mysłowicach. W latach 2008-2009 współzałożyciel i nauczyciel w Hackney Wick Music Conservatory & Performing Arts w Londynie.
Od 2010 zatrudniony jako nauczyciel gitary w Westminster Music Service w Londynie.
 
 
 
The Mesmerize Duo was set up by Eva Phoenix and Jurand Jakub Zygadlo in 2008 as an experimental project which consisting on chromatic harmonica and Spanish guitar.
Substantial potential of both instruments made it possible to perform works originally written for other instruments and even orchestral scores.
Demonstrating this potential requires  making transcriptions because of  lack of original repertoire. The Duo makes transcriptions themselves choosing well known classical and popular pieces to demonstrate potential of their instruments not departing from the original concept of the composer.
The Mesmerize Duo made its debut by representing Poland at Hackney Wick Festival in 2008.
Currently The Mesmerize Duo is in process of preparing their own original material which will be presented soon.
 
 
The Mesmerize Duo w składzie: Eva Phoenix i Jurand Jakub Zygadlo powstało w 2008 roku w Londynie jako eksperyment polegający na zestawieniu rzadko spotykanej harmonijki chromatycznej i hiszpańskiej gitary.
Szerokie możliwości obu instrumentów umożliwiają wykonywanie tematów znanych z literatury tworzonej na inne instrumenty, a nawet na orkiestrę. Ukazanie tych możliwości wymaga pieczołowitego opracowywania ponieważ nie istnieją ani oryginalne dzieła ani opracowania pisane na taki skład.
Duet przygotowuje wiec swój repertuar aranżując znane tematy muzyki klasycznej i popularnej tak aby nie odbiegając od oryginału pokazać potencjał swych instrumentów.
The Mesmerize Duo rozpoczęło swoja działalność od reprezentowania Polski na Hackney Wick Festival w 2008.
The Mesmerize Duo jest w trakcie przygotowywania oryginalnego autorskiego materiału.
 
 
 
 
 
Eva Phoenix is leader and founder of The Mesmerize Duo.
Eva graduated from Karol Szymanowski University of Music studying Vocal and Instrumental studies and at Trinity- Guildhall Open University in London.
She is also an active classical singer. She performs as a solo racialists and an opera singer since 2002. As a singer and instrumentalist  Eva collaborated with Gabriel Chmura, Gedymin Grubba, Janusz Kohut, Tadeusz Serafin, Tom Whitehouse and Keith Bramich among others.
In 2011 Eva become only female member of National Harmonica League in United Kingdom.
Her recent engagements include performing solo parts in
Mátyás Seiber’s ‘Missa Brevis’, Witold Lutoslawski’s ‘Lacrimosa’ for soprano, choir and orchestra and a solo part in ‘Dido and Aeneas’ by Henry Purcell.
 
Eva Phoenix jest liderem i założycielem The Mesmerize Duo. Pasje gry na harmonijce chromatycznej przejęła od swojego mistrza Zygmunta Zgrai, u którego studiowała tajniki gry na tym unikalnym instrumencie. Eva ukończyła z wyróżnieniem studia wokalno-instrumentalne na Akademii Muzycznej im Karola Szymanowskiego w Katowicach i Trinity- Guildhall Open University w Londynie.
Jest także aktywna śpiewaczka występująca na koncertach wokalnych oraz na deskach sceny operowej od 2002 roku. Jako wokalistka i instrumentalistka współpracowała m.in. z takimi muzykami jak Gabriel Chmura, Gedymin Grubba, Janusz Kohut, Tadeusz Serafin,
Tom Whitehouse i Keith Bramich.
W 2011 Eva została przyjęta jako członkini do National Harmonica League jako pierwsza i jedyna jak dotad kobieta grająca na harmonijce chromatycznej w Zjednoczonym Królestwie.
W obecnym sezonie przygotowuje się miedzy innymi do wykonania partii solowych w Mátyás Seiber’a ‘Missa Brevis’ , ‘Lacrimosie’ na glos solowy, chor i orkiestrę Witolda Lutoslawskiego oraz partii solowej w operze ‘Dido and Aeneas’ Henry Purcell’a.