WELCOME TO PWWB

 

PWWB's Polish College, PU, offers courses in engineering, fashion and soon accountancy. Over 300 students have passed since it was founded on the 6th April 2007.

 

In addition: PWWB PANO presents academic lectures, and WK publishes academic books; PWWB WPWB, a political party of the Center, organises public events such as the Rally at Trafalgar Square on the 10th April 2011 to commemorate Smolensk; PWWB OA stages cultural events such as concerts; PWWB KSK organises social events; and PWWB HP carries out engineering work.

 

PWWB is the Union of Poles in Great Britain 

 

Head: Dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Address - Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335  Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk

 

 

WITAMY W PWWB! 

 

   

PWWB-PU, Polska Uczelnia w PWWB. Wraz z liczbą podmiotów gospodarczych działających na brytyjskim rynku rośnie również zapotrzebowanie na pracowników wszystkich sektorów. Chcąc rozpocząć pracę w wybranym zawodzie, warto piąć się po szczeblach drabiny organizacyjnej lub szukać zatrudnienia w nowej firmie na wyższym stanowisku. Do tego jednak nie wystarczy sama praktyka, potrzebna jest też profesjonalna wiedza. Nabywając doświaczeń stajesz się wysoko wykwalifikowanym fachowcem.

 

PWWB-PU oferuje szeroki wachlarz kursów technicznych, praktycznych, a także artystycznych. Dlatego jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, kursy które proponujemy są najprostszą drogą wiodącą do realizacji tego celu. Już ponad 250 studentow zdalo egzaminy od czasu założenia PWWB w dniu 6 kwietnia 2007. Przewidujemy wprowadzenia nowego kursu dotyczającego zagadnień z zakresu księgowości, rachunkowości i podatków.

 

PWWB charakteryzuje się wieloma sektorami. Jednym z nich jest PANO, odpowiedzialny za wykłady, a WK promocje książek akademickich. Kolejnym sektorem jest WPWB, partia polityczna środka, pod którego egidą organizowane są wydarzenia i ewenty o charakterze patriotycznym, jak przemarsz na Westminster ku czci upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. OA patronuje kulturalne przedstawienia, a KSK organizuje społeczne spotkania i imprezy. HP podejmuje się współpracz przy projektach inżyneryjnych.

 

PWWB to Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii.

 

Dyrektor: Dr Marek Laskiewicz, Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Adres - Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL

Tel: 07969 408335   Email: marek.laskiewicz@pwwb.co.uk

 

 PWWB Logo

Powered by Website Baker