Organizacja Artystyczna organizuje artystyczne wystawy.

 

Adres - Unit 206, 94 Fulham Palace Road, Hammersmith, London W6 9PL.

Planowane:

- w czerwcu Koncert

Już było:

- w grudniu Koncert: U Mizia J Kohut: Telegram

- 1 września Magda Piskorczyk wieczór jazzowy (zob. osobną stronę)

- w sierpniu Olympics Concert - POSK

- 6 lipca Marlena Zynger wieczór poetycki (zob. osobną stronę)

- 29 stycznia Maciej Pysz, Monika Lydke i wiele innych szanowanych i znanych muzyków w koncercie,  i fotografie Krystiana Daty w Proud Gallery na Camden Town (zob. osobną stronę)

 

 

PWWB Logo

Powered by Website Baker